علی آباد صالح آباد

  • استان : سمنان
  • شهر : شاهرود