کوچه مسجد جامع

  • استان : سمنان
  • شهر : شاهرود