کوچه مسجد امیر المومنین

  • استان : سمنان
  • شهر : شاهرود